Szennyvíztisztító kisberendezés megépítése/használatbavétele/megszüntetése


Szennyvíztisztító kisberendezés megépítése/használatbavétele/megszüntetése

1. A hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése Jegyző
2. A hatáskörrel rendelkező szerv illetékességi területe Fertőd közigazgatási területe
3. Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok - 1 példány kérelem (ide kattintva letölthető)
- 1 példány – Országos Névjegyzékben szereplő jogosult tervező által készített – engedélyezési dokumentáció (a berendezés telepítés helyének bejelölésével, a berendezés műszaki leírása, minősítési tanúsítványa)
- költségelemzés a közműbe történő becsatlakozás és a házi szennyvíztisztító kisberendezés megvalósítás költségeinek összehasonlítására vonatkozóan (amennyiben az ingatlan menti közterületen a szennyvízelvezető hálózat kiépítése megtörtént)
4. Az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege 5.000 Ft
5. Az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás Az 500 m3/év mennyiséget nem meghaladó és kizárólag házi, kommunális szennyvíz elszikkasztását szolgáló létesítmény megépítéséhez, használatbavételéhez, átalakításához és megszüntetéséhez a települési önkormányzat jegyzőjének hatósági engedélye szükséges.
A szennyvíz elszikkasztását szolgáló létesítmény akkor engedélyezhető, ha
a) az ingatlan mentén a szennyvízelvezető törzshálózat még nem épült ki, vagy az ingatlannak a megvalósított közműbe történő bekötése - a megvalósítás műszaki költségeihez képest - aránytalanul nagy költséggel jár, továbbá
b) a szikkasztásra a talaj alkalmas, a talajvízháztartást kedvezőtlenül nem befolyásolja a talajt, a talajvizet, egyéb felszín alatti vizet vagy más befogadót károsan nem szennyez, és elszennyeződéssel nem veszélyeztet, valamint
c) a szennyvíz elhelyezése vízgazdálkodási, közegészségügyi, környezetvédelmi vagy egyéb érdeket nem sért, és megfelel az építmények kialakítására és elhelyezésére vonatkozó jogszabályoknak.
A kitöltött kérelmeket az alábbi módokon lehet eljuttatni a Városépítési Iroda részére:
Személyesen vagy postai úton a Fertődi Polgármesteri Hivatalba. 9431 Fertőd, Madách sétány 1.
E-mailen az epitesugy@fertod.hu e-mail címre küldve.
6. Az az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő Ügyintézési határidő: 21 nap, fellebbezési határidő: 15 nap.


[ « vissza ]
[ oldal tetejére ]

Hírek megtekintése hírolvasóval:

rss