Civil élet

- Fénysugár Alapítvány

 

Az alapítványt érintett szülők és szakemberek azon igénye hozta létre, hogy sérült gyermekeik számára helyi keretek között megfelelő érdekképviseletet biztosítsanak, és a lehető legtökéletesebb társadalmi integrációt megvalósítva enyhítsék a sérültségből adódó speciális problémáikat.

1997-ben az alapítvány elődjeként alakult meg az Omega névre keresztelt szülőklub,s ebből a kezdeményezésből forrt ki egy alapítvány létrehozásának gondolata, melyet 1999-ben jegyeztek be hivatalosan.

Az alapítvány alapító okiratban meghatározott célja, megteremteni Magyarországon a feltételeit annak, hogy a halmozottan sérülteket és családjaikat segíthesse a sérültség foka, jellege, életkori sajátosságaiké s szociális helyzetük alapján. Ennek érdekében felkutatja, és szolgáltatásként nyújtja azokat az egészségügyi, gyógypedagógiai, oktatási, szociális, jogi, kulturális, rekreációs és alternatív lehetőségeket, hogy életük ideálisabban alakuljon.

Specifikus célunknak tekintjük a különböző szakemberek által nyújtott foglalkozások rendszeressé tételét, mely hatékonyan segíti az érintettek tanórán kívüli fejlesztését, hasznos és értelmes szabadidő eltöltését, valamint az egészséges társaik által élvezett sporttevékenységben való részvétel lehetőségének biztosítását. A fent leírt célokat az elmúlt években a következő módon sikerült végrehajtanunk.

Az alapítvány az erre a célra kijelölt és kellő mértékben felszerelt foglalkoztató helyiségében - melyet korábban a fertődi Gyermekjóléti Szolgálat, jelenleg pedig a Máltai Szeretet Egyesület bocsát rendelkezésünkre - heti rendszerességgel tart az érintett gyermekek számára egyéni foglalkozást, melyet önkéntes segítők, képzettségük szerint, konduktor, többségi pedagógusok, óvodapedagógusok, gyógypedagógiai asszisztensek és szociálpedagógusok tartanak.

Havonta egyszer szülőtehermentesítési céllal a segítők "Buszos szombat"-ot szerveznek, melynek lényege, hogy a gyermekeket bérelt busz szállítja a helyszínre, akik egész délelőtt, a szülők nélküli csoportos programokon vesznek részt.

Az alapítvány a családok számára havi rendszerességgel biztosít lehetőséget lovagoltatásra. Ezen karitatív felajánlást már a kezdetek óta igénybe veszik a gyermekek, melyek különleges sikerét a jó környezeten kívül, abban a tényben látjuk, hogy a mozgás terén fogyatékkal élők számára ez a legkomplexebb mozgási forma, melyet megélhetnek.

Az idén második tanévüket megkezdő kisdiákok és családjaik számára óriási lehetőséget biztosít, az alapítvány által támogatott iskolabusz megléte. Ennek célja, hogy a többségében amúgy is mozgásukban korlátozott gyermekek közlekedését segítse az otthonuktól 20-30 km-re lévő iskolájukba, s egyben a szülők tehermentesítését is segítse azáltal, hogy így nem kell minden nap több órát gyermekük be és haza kísérésével tölteniük.

Az alapítványunk a megkezdett tevékenységeinek folytatásához, valamint továbbfejlesztéséhez köszönettel fogad minden segítséget, mely lehet pénzbeli, természetbeli adomány, szakmai vagy egyéb segítség, pártoló tagság, személyi jövedelemadó 1%-a.Hírek megtekintése hírolvasóval:

rss