Projektek

- Esély otthon

 

Pályázat lakhatási támogatásra

Pályázat ösztönző támogatásra


Kedvezményezett neve: FERTŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Projekt címe: Fertőd Város népességmegtartó képességének javításáért

A szerződött támogatás összege: 172 072 000 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 100 %

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020. 12. 31.

Projekt azonosítószáma: EFOP-1.2.11-16-2017-00059

A projekt rövid összefoglalója

A projekt átfogó célja Fertőd Város népességmegtartó erejének és versenyképességének javítása. Pályázati programunk hozzájárul a településen élő fiatalok helyben maradásához, a helyi munkaerő-piaci igények feltérképezéséhez és koordináláshoz, továbbá a településen élő, továbbá az oda letelepülni szándékozó fiatalok kedvezményes lakhatásának támogatásához.

A fiatalok foglalkoztatását, valamint az oktatásból a munkaerőpiacra történő átmenetet megkönnyítő programok a településen jelenleg nincsenek. Továbbképzések, illetve képzési lehetőségek a környező nagyobb településeken elérhetőek. A munkaerőpiaci integrációt segítő szervezetek szolgáltatásait a település lakosai a járási központban, Sopronban tudják igénybe venni. Hatalmas előrelépést jelentene tehát a jelen projektben vázolt képzési, továbbképzési programok megvalósítása, továbbá a lakhatási támogatás, mint szociális szolgáltatás nyújtása.

Projektünk megvalósításának középpontjában a Bartók Béla út 5. szám alatti ingatlan felújítása áll, melyben szociális bérlakások kialakítása tervezett. A fejlesztendő épület kb. 40 éve épült, a volt orosz laktanya egyik épületéül szolgált. Az épületet 12 éve átalakították, földszintje a Magyar Posta helyiségeként funkcionált, mely mára a posta átszervezése miatt nem működik. A földszinti középső részben gyermekorvosi és védőnői szolgálat, a földszinti további épületrészen az ifjúsági klub működik. Az első emeleti termek vakolt, aljzatbeton nélküli helységek, nem használatosak, félkész állapotúak. A projekt keretében ezen kívül elsősorban olyan továbbképzési és átképzési lehetőségeket, szolgáltatásokat kívánunk biztosítani a fiatalok számára, melyek választ adhatnak a településen és tágabb értelemben véve a régióban tapasztalható hiányszakmák betöltésére.

Az ösztönzők rendszerében teljesen új elem a szakmai ösztöndíj biztosítása a hiányszakma képviselőinek, továbbá az ÉRTÉKŐR program és a Mediátor képzés kiválasztott résztvevőinek. Az ösztönzők hiánypótló szerepet fognak betölteni a pályázati program megvalósulása esetén, és hosszú távon hozzá fognak járulni a város népességmegtartó képességének javításában, a jó gyakorlat kialakításában.

A projekt keretében megvalósítani tervezett képzési programok célja, hogy a település ne csak népességmegtartó képességgel, de képességmegtartó népességgel is rendelkezzen. A helyi gazdaságba történő bekapcsolódás alapvetően három területen valósul meg projektünkben. A hiányszakma képzési programok, így a mediátor képzés és a Dévény-módszer elsajátításával a célcsoport érintett képviselői közvetlenül és azonnal hasznosítani tudják a megszerzett tudást, az ösztönzők segítségével helyben láthatják el szakmai feladataikat, munkájukat. Ugyancsak a gazdaságba történő mielőbbi és hatékony bekapcsolódást segíti elő az ÉRTÉKŐR program mentoring ága, mely turisztikai és kulturális vonalon biztosítja az ismeretátadást. Harmadik területként említhető a szakmai szupervíziós támogatása a hiányszakmák (pszichológus, logopédus, gyógytornász, ifjúsági referens, közösségfejlesztő) képviselőinek: a hiányszakmák betöltése, vagy éppen be nem töltése az egész régióra hatással van, mert ezek a szakemberek a beilleszkedés után utazó tanácsadóként fogják ellátni a térségi szintű közszolgáltatást.

A fiatalok helyben maradását támogató, saját jó gyakorlatok tervezett dokumentálása és disszeminációja, a jelenlegi jó gyakorlatok bemutatása keretében valósul meg a Sport Börze és az Örökség Olimpia. Mindkét program központi célja a térség helyi közösségeinek fejlesztése, építése.

1.mérföldkőben elért eredmények:

Fertőd Város népességmegtartó képességének javításáért projekt 2018. január 1-el indult. Az első mérföldkő keretében az előzetesen benyújtott szakmai koncepció alapján és a célközönséggel történt egyeztetés eredményeképpen véglegesítésre került a cselekvési terv, mely a kijelölt mentor részére megküldésre került. A véglegesített cselekvési tervet és mentor nyilatkozatát csatoljuk beszámolónk részeként.

Az épület felújításához kapcsolódó tervezésre 2018.február 15-én leszerződtünk, engedélyezési tervünk 2018.02.28-án, míg kiviteli tervünk 2018.05.16-án emelkedett jogerőre. Közbeszerzési eljárás lezárult, szerződéskötésre a mai napon sor került.

Az első mérföldkőben az „Életpálya tervezést segítő helyi szolgáltatások nyújtásába, munkaszerzési ismeretek bővítésében részt vett fiatalok” tevékenység keretében mediátor képzést bonyolítottunk le. Emellett a „Fiatalok helyben maradását támogató, saját jó gyakorlatok tervezett dokumentálása, disszeminációja, jó gyakorlat bemutatása” tevékenység keretében Vidékolimpiát szerveztünk. Továbbá a „hazai és európai foglalkoztatási fejlesztési programokba bevont fiatalok” tevékenység keretében ismeretterjesztő előadást tartottunk a témában.

Projektmenedzsmentünk tevékenysége folyamatos.

A projekt előkészítési, megvalósítási időszaka alatt esélyegyenlőségi és környezetvédelmi szempontokat betartjuk, a horizontális elveknek való megfelelésről nyilatkozatunkat csatoljuk.

Kommunikációs tevékenységünk folyamatos, B típusú tábla kihelyezésre került, kommunikációs tervünk elkészült, sajtóközleményt küldtünk ki a projekt indításakor, aloldalunkon publikáljuk projektünket, a programokról fotókat készítettünk, Térképtérre a későbbiekben feltöltésre kerülnek fotóink. Alátámasztó dokumentumok csatolásra kerülnek beszámolónk részeként.További információ kérhető:
Horváthné Hatos Éva projektmenedzsertől
Tel: 06-99-537-013, email: beruhazas@fertod.hu

Hírek megtekintése hírolvasóval:

rss